DeutschEnglishFrancais

 

 


Geschiedenis

Carine Van Dyck was met haar ex-partner een financiële adoptie aangegaan
voor een baby uit de Filipijnen die direct na de geboorte bij familie van Carine is achter gelaten.

Na haar scheiding heeft ze Hans Wierts getroffen waarmee ze op 04/06/2010 is getrouwd.

Ondertussen bleek dat Tibor, ons adoptiekindje een ernstige erfelijke aandoening had,
met hoge medische kosten tot gevolg.

Pogingen om hem naar België te halen mislukten.
Dus hadden we maar twee opties: ofwel onze spaarcenten naar de Filippijnen sturen, ofwel het gespaarde geld investeren in iets wat nog meer geld in het laatje bracht.

Daarom hebben Carine en Hans op 07/04/2010 DijkWaert opgericht.

Op 3 oktober 2011 is het dan toch eindelijk gelukt om Tibor in België te krijgen.
Na onderzoek bij de KU Leuven bleek dat hij de ergst mogelijke vorm van Hemofilie had.
Dit was voor ons de stap om de adoptieprocedure in gang te zetten.
Op 28/06/2013 heeft de jeugdrechtbank van Turnhout de adoptie goedgekeurd.

Na een aantal jaren allebei drie jobs te hebben uitgeoefend bleek de belasting te hoog.
In augustus 2012 hebben we Maarten, de ondertussen op een na jongste zoon van Hans gevraagd
of hij vrijwillig wilde toetreden tot ons familiebedrijf.

Ondertussen groeide DijkWaert gestaag verder en zijn we toe aan een nieuwe grotere locatie met dito brouwinstallatie